Мэдээний сэдэв : Танилцуулга
 • БҮРД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.10.26 10:03:39
  АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСИЙН 2019, 2020 ОНУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТ, ТАЙЛАГНАЛТАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.10.26 10:01:14
  НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.10.26 09:57:51
  БҮРД СУМЫН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.10.26 09:54:53
  АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2019, 2020 ОНУУДЫН САНХҮҮ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨР НОГДУУЛАЛТ, ТӨЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.10.26 09:50:12
  АРВАЙХЭЭР СУМЫН 7 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.06.04 10:50:25
  АРВАЙХЭЭР СУМЫН 5 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.06.04 10:49:31
  тӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.06.04 10:48:30
  АРВАЙХЭЭР СУМЫН 11 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.06.04 10:47:03
  АРВАЙХЭЭР СУМЫН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2021.06.04 10:45:31
  ХАРХОРИН СУМЫН ИТХ-ын нарын бичгийн даргын 2020 оны цалин олголтын үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2021.06.04 10:44:02
  2020 он шалгалт-Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 18:04:48
  2020 оны шалгалт-Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:53:41
  2020 оны шалгалт-Бүрд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:52:34
  2020 оны шалгалт-Бүрд сумын Соёлын төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:51:32
  2020 оны шалгалт-Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хархорин салбарын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:49:52
  2020 оны шалгалт-Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:48:12
  2020 оны шалгалт-Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:46:58
  2020 оны шалгалт- Аймгийн Хөгжимт драмын театрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:45:17
  2020 оны шалгалт-Есөнзүйл сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:42:56
  2020 оны шалгалт-Богд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:41:04
  2020 оны шалгалт-Богд сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2020.12.21 17:38:55
  Хархорин АЗЗА ТӨХК-ийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын товч танилцуулга.
  Танилцуулга
  2019.12.25 16:05:38
  Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын товч танилцуулга.
  Танилцуулга
  2019.12.25 16:05:13
  Баянтээг ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.12.17 14:46:21
  Бат-Өлзий сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.12.17 14:44:29
  Бат-Өлзий сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.12.17 14:43:51
  Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.12.17 14:43:10
  Бат-Өлзий сумын Соёлын төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.12.17 14:42:19
  Бат-Өлзий сумын СӨБ-н 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.12.17 14:41:47
  Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.12.17 14:41:05
  Зүүнбаян-Улаан сумын СӨББ-ын 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ.
  Танилцуулга
  2019.10.17 17:42:10
 • Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
  Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
  Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
  2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
  Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
  байгаа
  Дууссан Гүйцэтгэл
  Аймаг 10 0 1 10%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Арвайхээр 7 4 0 0%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Бат-Өлзий 5 2 0 0%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Баян-Өндөр 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Баянгол 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Богд 5 0 2 40%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Бүрд 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Гучин-Ус 5 1 3 60%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Есөнзүйл 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Нарийнтээл 8 0 2 25%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Өлзийт 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Сант 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Тарагт 5 0 2 40%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Төгрөг 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Уянга 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Хайрхандулаан 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Хархорин 8 1 5 63%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Хужирт 5 0 3 60%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  © Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
  Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
  Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
  2024 онд 2344 иргэн 45450 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна