Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
Огноо Файлын нэр
1 2024.06.24 2024 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
1 2024.05.31 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 2024 оны 5-р сар
1 2024.04.30 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 2024 оны 4-р сар
1 2024.04.28 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2024 он
1 2024.04.10 Авч буй мэдээлэлдээ хянамгай хандаарай
1 2024.04.10 Нэгдье 110
1 2024.03.31 2024 оны 3 дугаар сарын АСЗМэдэгдэл
1 2024.01.31 2024 оны 1 дүгээр сарын АСЗМэдэгдэл
1 2023.11.21 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 2023 оны 11-р сар
1 2023.10.27 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл 2023 оны 10-р сар
1 2023.06.30 2023 оны 6 дугаар сарын ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг
1 2023.05.23 2023 оны 5 дугаар сарын ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг
1 2023.04.06 АВИЛГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023 ОН
1 2023.04.01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл 2023 оны 3 дугаар сар
1 2023.03.01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл 2023 оны 2 дугаар сар
1 2023.02.01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдэл 2023 оны 1 дүгээр сар
1 2023.01.09 2023 оны 08 дугаар сарын ашиг сонирхлын мэдүүлэг
1 2023.01.07 2023 оны 07 дугаар сарын ашиг сонирхлын мэдүүлэг
1 2022.12.31 АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2022 ОН
1 2022.12.30 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 12-р сарын мэдэгдэл
1 2022.12.07 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 11-р сарын мэдэгдэл
1 2022.11.07 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 10-р сарын мэдэгдэл
1 2022.10.04 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 09-р сарын мэдэгдэл
1 2022.08.01 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 07-р сарын мэдэгдэл
1 2022.07.06 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 06-р сарын мэдэгдэл
1 2022.05.18 Авлига ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?
1 2022.05.10 Авлигын эсрэг хуулиас
1 2022.05.09 Авлигын эсрэг хуулиас
1 2022.05.06 Авлигын хэлбэрүүд
1 2022.05.05 Авлигын эсрэг хуулиас
1 2022.05.04 Авлигатай тэмцэх газрын 110 утасны дугаар
1 2022.05.03 Авлига гэж юу вэ?
1 2022.05.02 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 04-р сарын мэдэгдэл
0 2022.04.04 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 03-р сарын мэдэгдэл
1 2022.03.10 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2022 он
1 2022.03.04 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2022 оны 02-р сарын мэдэгдэл
1 2022.01.17 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 12-р сарын мэдэгдэл
0 2022.01.10 Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт 2021.12.31
2 2021.11.14 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 10-р сарын мэдэгдэл
3 2021.10.16 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 09-р сарын мэдэгдэл
4 2021.08.06 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 07-р сарын мэдэгдэл
5 2021.07.05 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 06-р сарын мэдэгдэл
6 2021.06.11 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 05-р сарын мэдэгдэл
7 2021.03.12 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 02-р сарын мэдэгдэл
0 2021.03.10 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2021 он
8 2021.02.15 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2021 оны 01-р сарын мэдэгдэл
9 2020.06.10 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2020 оны 05-р сарын мэдэгдэл
10 2020.05.09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2020 оны 04-р сарын мэдэгдэл
11 2020.03.13 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2020 оны 02-р сарын мэдэгдэл
12 2019.06.13 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 05-р сарын мэдэгдэл
13 2019.05.17 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 04-р сарын мэдэгдэл
14 2019.04.15 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 03-р сарын мэдэгдэл
15 2019.03.14 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 02-р сарын мэдэгдэл
16 2019.02.19 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2019 оны 01-р сарын мэдэгдэл
17 2019.01.11 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 12-р сарын мэдэгдэл
18 2018.11.09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 10-р сарын мэдэгдэл
19 2018.10.09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 09-р сарын мэдэгдэл
20 2018.07.06 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 06-р сарын мэдэгдэл
21 2018.06.15 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 05-р сарын мэдэгдэл
22 2018.05.17 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 04-р сарын мэдэгдэл
23 2018.04.11 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 03-р сарын мэдэгдэл
24 2018.03.13 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 02-р сарын мэдэгдэл
25 2018.02.09 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 2018 оны 01-р сарын мэдэгдэл
Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 4 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2344 иргэн 45405 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна