logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба
Гарын авлага
Огноо Файлын нэр
0 2022-12-08 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж байгаа багшид олгох нэмэгдэл
1 2021-02-24 Дотоод хяналтын тухай
1 2022-04-25 Шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай ТАЗ-ын зөвлөмж
1 2022-04-05 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
1 2022-04-05 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА
2 2021-02-24 Анхан шатны баримт хөтлөлт
3 2021-02-24 Төрийн албан хаагчид олгох нөхөн төлбөр
4 2021-02-24 Төрийн албан хаагчид олгох тусламж, урамшуулал
5 2021-02-24 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн цалин хөлс
6 2021-02-24 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн цалин хөлс
7 2021-02-24 Төсвийн тухай хууль
8 2021-02-24 Шилэн данс
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 2 3 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 8293 иргэн 67527 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна