logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан 29/14 тоот удирдамжийн дагуу аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Шалгалтаар Авлигатай тэмцэх газрын 2019 онд хийгдсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчилд Монгол улсын Засгийн газарт өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй шагнал, урамшуулал, зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авах, УИХ-ын дарга болон УИХ-ын гишүүд, Засгийн газрын гишүүдийн аймагт ажиллах арга хэмжээний зардалд хөрөнгө зарцуулсан, журмын зарим заалтуудыг захирамжийн үндэслэлд буруу тусгасан, урьдчилан төлөвлөж урсгал зардлаар хийж болох үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн, зарим байгууллагуудын дутагдсан санхүүжилтийг нөхдөг, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаггүй, захирамжид хүчингүй болсон Сангийн сайдын тушаалыг үндэслэсэн, журмын зарим заалт хэрэгждэггүй, данс андуурч гүйлгээ хийсэн, анхан шатны баримтын бүрдэлд и-баримтыг хавсаргаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрч, зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 8 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө.  

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49697 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна