logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
Мэдээний сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Сумдын Засаг дарга нарын Зөвлөгөөнд мэдээлэл хийж ажиллалаа.
2021-03-23 19:51:05
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийн талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас авсан тодруулгын хариу
2021-03-17 17:20:30
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах "Санамж бичиг"-ийг байгууллаа.
2021-03-15 10:15:15
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс түүний бүрэлдэхүүн.
2021-02-24 12:18:30
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төрийн албан хаагчид олгох нөхөн төлбөр, тусламж, шагнал урамшууллыг зохицуулсан журмуудын танилцуулга.
2021-02-24 12:04:34
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас мэдээллэж байна.
2021-02-24 12:00:11
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг эхэллээ
2021-02-24 11:36:19
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын мэргэжлийн нэр томъёоны тайлбар толь
2021-01-27 11:44:02
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 382 ДУГААР ТОГТООЛД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТААС ГАРСАН ҮР ДҮН
2021-01-18 15:17:55
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР
2021-01-12 16:34:52
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
2020 оны 3-р улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын бичмэл тайлан
2020-12-30 17:41:02
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
2020 оны 2-р улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан
2020-12-30 17:40:07
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төсвийн байгууллагуудын эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
2020-12-14 19:13:47
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төсвийн байгууллагын Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
2020-12-14 14:39:29
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг 16 хоногийн аян
2020-12-08 15:30:00
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Улсын салбарын дотоод аудиторуудын зөвлөгөөн-2020 он
2020-11-04 16:26:02
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 939 иргэн 16836 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна