Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Мэдээний сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
12 дугаар сарын 01-нд Олон улсын ДОХ-той тэмцэх өдөрт манай байгууллага хамт олноороо нэгдэж байна.
2019-12-02 15:02:08
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
12 дугаар сарын 01-нд Олон улсын ДОХ-той тэмцэх өдөрт манай байгууллага хамт олноороо нэгдэж байна.
2019-12-01 17:58:12
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
12 дугаар сарын 01-нд Олон улсын ДОХ-той тэмцэх өдөрт манай байгууллага хамт олноороо нэгдэж байна.
2019-12-01 16:48:33
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгууллаа.
2019-06-25 17:19:53
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
2018 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛАВ
2019-04-12 12:13:46
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
Дотоод аудит гэж юу вэ?
2018-11-13 11:29:55
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
"Архидалтгүй өвөрхангай" хөтөлбөр
2018-11-13 11:17:55
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
АРХИДАЛТГҮЙ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА АЯН
2018-11-13 11:09:57
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
"Хүүхдийн хөгжил хатгааллын жил" аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан
2018-11-12 14:23:58
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл