logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Бат-Өлзий, Уянга, Хужирт сумын 2021 оны ус, рашааны төлбөр ногдуулалт, төлөлтөд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга

    Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр баталсан 29/19 тоот удирдамжийн дагуу Бат-Өлзий, Уянга, Хужирт сумын 2021 оны ус, рашааны төлбөр ногдуулалт, төлөлтийг шалгаж үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

Бат-Өлзий сум нь усны дүгнэлт, гэрээ байхгүй хэдий ч байгаль орчны байцаагч нь шаардлага тавьж сум орон нутагтаа тодорхой хэмжээгээр орлого оруулдаг, Хужирт Эрдэс баялаг ОНӨААТҮГазраас сумандаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн тоолуурын заалтыг сар бүр тулган хянадаг, эмчилгээнд ашигласан шаварт хяналт тавьж ажилласны үр дүнд бүгд дүгнэлт гаргуулан, гэрээ байгуулан ажиллаж байхад Уянга суманд туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа иргэдийг мэдсээр байж тухайн иргэдийг усны дүгнэлт гаргуулахгүй бол үйл ажиллагааг нь явуулахгүй гэж шахаж шаарддаггүйгээс ашигласан усны хэмжээгээр төлбөр төлөгддөггүй, төсөвт орлого оруулах талаар санал санаачлагатай ажилладаггүй, холбогдох хуулиудыг иргэдэд мэдээлдэггүй, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо муу, мэргэжлийн байгууллагууд нь сумын ЗДТГазрын албан хаагчдыг арга зүйгээр хангаж, ус ашигласан иргэдээс төлбөр авах талаар шат дараатай арга хэмжээг авч ажилладаггүй, ажилдаа хайнга хандаж ирсэн, сум орон нутгаас тавих хяналт сул зэрэгтэй холбоотой байна. Шалгалтын хугацаанд төлөгдөөгүй байсан нийт 205366,8 мянган төгрөгийн усны төлбөрөөс 68877,3 мянган төгрөгийг төлүүлж, үлдэгдэл усны төлбөр 136489,5 мянган төгрөг болон аж ахуй нэгжүүдийн усны тоолуурын баталгажуулалтын хугацаа дууссан, жуулчны баазууд усны тоолуургүй, туслан гүйцэтгэгчээр ажилласан иргэд усны төлбөр төлдөггүй зөрчлүүдийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 4 заалт бүхий албан шаардлага өглөө.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49598 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна