Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Уянга, Бат-Өлзий сумдын газрын төлбөр ногдуулалтын 2021 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга

            Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр баталсан 29/17 тоот удирдамжийн дагуу Арвайхээр, Уянга, Бат-Өлзий сумын 2021 оны газрын төлбөр ногдуулалтын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, заавар журмуудын хэрэгжилтийг шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өглөө.

Тус сумдууд ГТ-н тайланд газрын төлбөрийн төлбөл зохих нийт татварыг газрын төлөвлөгөөний дүнгээр тайлагнаснаас газрын төлбөрийн үлдэгдлийг илүү дутуу тайлагнасан Арвайхээр сумын Засаг даргын захирамжаар 2014 оноос өмнө инженерийн шугам сүлжээ бүхий газарт иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад олгосон газрын гэрээг шинэчлэн байгуулж байгаа боловч энэ ажлыг бүрэн гүйцэд хийж дуусгаагүй, Бат-Өлзий сум Орхоны Хөндийн Байгалийн Цогцолборт Газрын хил дээр сумын Засаг даргын буруу шийдвэр гаргасан, 219 иргэн, хуулийн этгээдийн өвөлжөө хаваржааны зориулалттай газар дээр хэмжилт хийж солбилцолыг тогтоогоогүй, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй газар олгосон, захирамж дээр газрын байршил тодорхой бичигдээгүй, мэдээлэлийн санд бүртгэл үүссэн ч гэрээг үүсгээгүйгээс газрын төлбөрийн ногдуулалт хийгдэхгүй орхигдож байгаа, Уянга сум зарим газар эзэмшигчдийн газрын зориулалтыг програмд буруу оруулсан, хуучин өвөлжөө, хаваржааны гэрчилгээтэй газар эзэмшигчдэд тухайн газрын гэрчилгээгээ солиулж, шинэ гэрчилгээ авах талаар иргэдэд бүрэн гүйцэд мэдээлэл өгч ажиллаагүй, газрын төлбөр ногдуулалт, авлагыг буруу бүртгэн тайлагнасан, газрын төлбөрийн төлөвлөгөө ногдуулалтаас өндөр төлөвлөгдсөнийг төлөвлөгөөг бууруулах талаар тооцоо судалгаа гарган, аймагт уламжлан шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулаагүй, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг 3 аж ахуй нэгжээс газрын төлбөрөө төлж барагдуулахад анхаарал хандуулаагүйгээс орлогын төлөвлөгөөний биелэлт тасарсан, мөн өмнөх онуудад олгосон хуучин өвөлжөө, хаваржааны гэрчилгээтэй 768 иргэний гэрчилгээг шинэчлүүлээгүйгээс газрын төлбөр ногдуулалт хийгдэхгүй орхигдож ирсэн зөрчлүүдийг анхаарч ажиллахыг үүрэг болгон, шалгалтын хугацаанд газрын кадастарын системд газрын зориулалтыг буруу бүртгэсэн 3 газар эзэмшигчийн мэдээллийг өөрчлөн зөв бүртгүүлэх арга хэмжээг авлаа.

Энэ удаагийн шалгалтаар газрын төлбөрийн авлага илүү, дутуу тайлагнасан 124300,4 мянган төгрөг, газрын төлбөрийн ногдуулалт хийгдэхгүй орхигдсон 4145,4 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, эдгээр зөрчлийг арилгах талаар сумдад үүрэг чиглэл өгч ажиллах хэрэгтэйг анхааруулж, зөвлөгөө зөвлөмжийг өглөө.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 4 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2344 иргэн 45380 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна