logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба
Мэдээний сэдэв : Танилцуулга
Богд сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2022-05-09 17:52:49
Сэдэв : Танилцуулга
Тарагт сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2022-05-09 17:45:28
Сэдэв : Танилцуулга
Хужирт сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2022-05-09 17:42:34
Сэдэв : Танилцуулга
Сант сумын сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2022-04-27 16:47:16
Сэдэв : Танилцуулга
2016-2021 онуудад хууль бус шийдвэрийн улмаас төрийн албанаас үндэслэлгүйгээр халагдсан нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон этгээдэд төсвөөс нөхөн олговор олгогдсон эсэх, түүнийг холбогдох хуульд заас
2022-04-18 16:07:28
Сэдэв : Танилцуулга
Хаус хороолол төслийн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
2022-04-18 16:01:55
Сэдэв : Танилцуулга
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН БАГЦАД ХАМААРДАГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2022-02-18 18:04:10
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай товч танилцуулга
2021-12-16 17:08:07
Сэдэв : Танилцуулга
Уянга сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай товч танилцуулга
2021-12-16 17:06:56
Сэдэв : Танилцуулга
Арвайхээр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай товч танилцуулга
2021-12-16 17:06:13
Сэдэв : Танилцуулга
БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-11-30 09:30:52
Сэдэв : Танилцуулга
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-11-11 11:38:27
Сэдэв : Танилцуулга
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 11:07:25
Сэдэв : Танилцуулга
ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 11:01:45
Сэдэв : Танилцуулга
ЕСӨНЗҮЙЛ СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:52:31
Сэдэв : Танилцуулга
БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:34:42
Сэдэв : Танилцуулга
ЕСӨНЗҮЙЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:28:37
Сэдэв : Танилцуулга
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:25:44
Сэдэв : Танилцуулга
УЯНГА СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:07:17
Сэдэв : Танилцуулга
БҮРД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:03:39
Сэдэв : Танилцуулга
АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСИЙН 2019, 2020 ОНУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТ, ТАЙЛАГНАЛТАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 10:01:14
Сэдэв : Танилцуулга
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 09:57:51
Сэдэв : Танилцуулга
БҮРД СУМЫН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 09:54:53
Сэдэв : Танилцуулга
АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2019, 2020 ОНУУДЫН САНХҮҮ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨР НОГДУУЛАЛТ, ТӨЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 09:50:12
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 7 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:50:25
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 5 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:49:31
Сэдэв : Танилцуулга
тӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:48:30
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 11 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:47:03
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-06-04 10:45:31
Сэдэв : Танилцуулга
ХАРХОРИН СУМЫН ИТХ-ын нарын бичгийн даргын 2020 оны цалин олголтын үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2021-06-04 10:44:02
Сэдэв : Танилцуулга
2020 он шалгалт-Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 18:04:48
Сэдэв : Танилцуулга
2020 оны шалгалт-Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдсэн шалгалтын товч танилцуулга
2020-12-21 17:53:41
Сэдэв : Танилцуулга
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49618 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна