logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Өлзийт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр баталсан 29/17 тоот удирдамжийн дагуу Өлзийт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, худалдан авах ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж ирсэн боловч  тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэсэн мэдэгдлээ гаргахдаа удирдах дээд албан тушаалтнаар баталгаажуулдаггүй, шууд худалдан авалтаар хийгдсэн ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийн гишүүд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл гаргадаггүй, тендерийн материалд нээлтийн тэмдэглэл байхгүй, хөндлөнгийн гишүүний гарын үсэг дутуу, зардлыг И-баримт дутуу байхад шилжүүлдэг, анхан шатны санал хураалтын хүрээнд өрхүүдэд хангалттай саналын хуудсыг хүргүүлээгүй, эрэмбэлсэн саналын тоо иргэдээс ирүүлсэн саналын тооноос зөрүүтэй, баяр наадмын зардлыг давхардуулан ОНХС-аас гаргадаг, шууд худалдан авалтын аргаар гүйцэтгэсэн 1 ажилд гэрээ байгуулаагүй, хүлээн авах ажлын хэсгийг томилсон тушаал байхгүй, ажлын гүйцэтгэлд тавих явцын хяналтыг хийсэн тухай ямар нэгэн баримт бичиг, тайлан байхгүй, хяналт хийсэн тухай мэдээллийг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд танилцуулж ажиллаагүй зэрэг зөрчлүүд гарсан нь “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулиуд, Монгол Улсын Засгийн газрын “Жишиг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 2010 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 271-р тогтоол, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын заалтуудыг үйл ажиллагаандаа бүрэн гүйцэд мөрдөж ажиллаагүйтэй холбоотой байна. Илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 7 заалт бүхий зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49595 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна