Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Мэдээ, мэдээлэл
Баруунбаян-Улаан сумын төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн хяналт шалгалт хйиж гүйцэтгэлээ.
2018-11-14 15:53:57
Сэдэв : Танилцуулга
Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-11-14 15:52:44
Сэдэв : Танилцуулга
Баянгол сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-11-14 15:51:14
Сэдэв : Танилцуулга
2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-11-14 15:37:34
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
10 дугаар сар
2018-11-14 15:30:40
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
9 дүгээр сар
2018-11-14 14:25:28
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
6 дугаар сар
2018-11-14 12:47:52
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
5 дугаар сар
2018-11-14 12:40:18
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
4 дүгээр сар
2018-11-14 12:31:29
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
3 дугаар сар
2018-11-14 11:55:43
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
2 дугаар сар
2018-11-14 10:01:01
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
1 дүгээр сар
2018-11-14 09:39:55
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
Дотоод аудит гэж юу вэ?
2018-11-13 11:29:55
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
2018 оны эхний 10 сарын эрсдлийн үнэлгээ
2018-11-13 11:23:00
Сэдэв : Эрсдлийн үнэлгээ
"Архидалтгүй өвөрхангай" хөтөлбөр
2018-11-13 11:17:55
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
АРХИДАЛТГҮЙ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА АЯН
2018-11-13 11:09:57
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
"Хүүхдийн хөгжил хатгааллын жил" аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан
2018-11-12 14:23:58
Сэдэв : Мэдээ, мэдээлэл
Дотоод аудит гэж юу вэ?
2018-11-05 09:41:08
Сэдэв : Гарын авлага
1-р сар
2018-11-01 12:07:19
Сэдэв : Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл
Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам
2018-10-30 16:49:54
Сэдэв : Байгууллагын дүрэм журам
9 сарын мэдээ
2018-10-30 15:34:22
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2018-10-30 15:02:37
Сэдэв : Хэрэглэгчийн үнэлгээ
Төсөвийн гүйцэтгэлийн тайлан 3 сар
2018-10-30 10:19:33
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсөвийн гүйцэтгэлийн тайлан 9 сар
2018-10-30 10:18:40
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 7 сар
2018-10-30 10:16:15
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 6 сар
2018-10-30 10:13:50
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 5 сар
2018-10-30 10:11:29
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 4 сар
2018-10-30 10:06:37
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Хөдөлмөрийн дотоод журам
2018-10-29 16:27:19
Сэдэв : Байгууллагын дүрэм журам
Дотоод аудитын зөвлөмж
2018-10-29 16:10:32
Сэдэв : Дотоод аудитын зөвлөмж