2023 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.     2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 29/03 тоот аймгийн Засаг даргын баталсан “Баянгол, Богд, Бүрд, Зүүнбаян-Улаан, Тарагт сумдын ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч бөгөөд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Дуламжаргал, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, Ц.Цолмонтуяа, Б.Пүрэвсүрэн нар дотоод аудит хийхээр ажиллаж байна.

2.     2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 29/07 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан “Бүрд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Пүрэвсүрэн, 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 29/08 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан “Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/500 дугаар захирамжийн дагуу олгогдсон хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний зарцуулалт, худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтэд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Дуламжаргал, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, Ц.Цолмонтуяа, Б.Пүрэвсүрэн нар тус тус хяналт шалгалт хийж байна.

3.     2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 29/04 тоот албаны даргын баталсан “Арвайхээр сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Дуламжаргал, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Пүрэвсүрэн нар хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

4.     2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 16-ны хооронд Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын Алсын хараа-2050 сэдэвт богино хугацааны 40 цагийн цахим, танхим хосолсон сургалтад  аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа, Б.Пүрэвсүрэн нар хамрагдлаа.

5.     Удирдлагын академиас зохион байгуулж байгаа Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрөөс хамрагдаж байна.

6.     Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг 7:4:10 сургалтанд албаны нийт албан хаагчид 4 удаа хамрагдлаа.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 4 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2344 иргэн 45466 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна