Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-10-29 11:54:45

Дотоод аудитын төлөвлөгөө

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө
Д/д

Байгууллагын нэр

хийгдэх обьектын тоо

 

Дотоод аудит хийгдэх байгууллагууд

 

1

Арвайхээр сумын цэцэрлэг, бага сургуулийн цогцолбор

1

2

Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэг

1

3

Арвайхээр сумын 7-р цэцэрлэг

1

4

Монголын цахилгаан холбоо ХК

1

5

Шуудан үйлчилгээний газар

1

6

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК

1

7

Сант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

1

8

Сант сумын Цэцэрлэг

1

9

Гучин-Ус сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

1

10

Гучин-Ус сумын Цэцэрлэг

1

11

Төгрөг сумын Засаг даргын тамгын газар

1

12

Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

1

13

Төгрөг сумын Цэцэрлэг

1