logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2021 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    2021 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн 29/16 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2021 оны хоёрдугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор Д.Буяндэлгэр нар хяналт шалгалтыг хийж, 29/15 дугаартай танилцуулга, 29/04/13 дугаартай 6 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгсөн.

2.    2021 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн 29/14 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Нарийнтээл сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Чанцалдулам хяналт шалгалтыг хийж, 29/16 дугаартай танилцуулга, 29/07/14 дугаартай 3 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгсөн.

3.    2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 29/17 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат хяналт шалгалтыг хийж, 29/17 дугаартай танилцуулга, 29/04/15 дугаартай 5 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгч, 29/04/09 дугаартай 1 заалт бүхий 1231,1 мянган төгрөгийн актыг тогтоосон.

4.    2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 29/18 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хужирт сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, аудитор Д.Буяндэлгэр нар хийж гүйцэтгэж байна.

5.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/19 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баруунбаян-Улаан сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат хийж гүйцэтгэж байна.

6.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/20 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Уянга сумын Засаг даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Чанцалдулам хийж гүйцэтгэж байна.

7.    2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 29/21 дугаар албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Уянга сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор хийж гүйцэтгэж байна.

8.    2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр бясалгалын багш Г.Эрхбаярыг урьж албан хаагчдаа “Бясалгалын ач тус” сэдэвт сургалтад хамруулсан.

9.    Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралаас байгуулсан ажлын хэсэгт албаны дарга М.Эрдэнэчулуун орж олон нийтийн цагдаагийн 2020 оны урамшуулалд хяналт шалгалт хийгдэж байна.

10. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, танилцуулга сургалтад албаны дарга хамрагдсан.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49676 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна