Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-12-17 14:44:29

Бат-Өлзий сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 29/16 тоот удирдамжийн дагуу Бат-Өлзий сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн  2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж энэ удаагийн шалгалтаар хөрөнгө, материалыг орлогод бүртгээгүй 361,9 мянган төгрөг, цалин хөлстэй холбоотой 1762,2 мянган төгрөг, нийт 2124,1 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч,зөрчлүүдийг давтан гаргахгүй байх 5 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө.