Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-12-17 14:41:47

Бат-Өлзий сумын СӨБ-н 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын аудитын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр баталсан 29/16 тоот удирдамжийн дагуу Бат-Өлзий сумын СӨБ-н  2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж анхан шатны баримтын бүрдэлтэй холбоотой 66,0 мянган төгрөг, цалин хөлстэй холбоотой 646,0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч зөрчлүүдийг арилгуулахаар 7 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө.