Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-12-17 14:41:05

Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын аудитын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр баталсан 29/16 тоот удирдамжийн дагуу Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, нийтдээ 2681,7 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, дутуу олгосон ур чадвар, мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл 890,5 мянган төгрөгийг нөхөн олгох, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар 5 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага, 9 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө.