Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 17:16:03

БОЭТөвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 29/09 тоот удирдамжийн дагуу БОЭТөвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд  М.Эрдэнэчулуун, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Н.Лхамдолгор, Ч.Буянбат, С.Дуламжаргал, Б.Чанцалдулам нар хяналт шалгалт хийж, нийтдээ 7142,6 мянган төгрөгийн зөрчилд, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 5 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүллээ.