Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 17:11:35

Төгрөг, Богд, Гучин-Ус, Баруунбаян-Улаан сумдын сум хөгжүүлэх сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж ажиллаа.

Цагдаагийн газартай хамтарсан удирдамжийн дагуу Төгрөг, Богд, Гучин-Ус, Баруунбаян-Улаан сумд, Албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хайрхандулаан, Нарийнтээл, Тарагт, Уянга, Сант сумдын Сум хөгжүүлэх сангийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч М.Эрдэнэчулуун, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, Н.Лхамдолгор, С.Дуламжаргал нар хяналт шалгалтыг хийж нийт  533076,0 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 274219,8 мянган төгрөгийг төлүүлэх улсын ахлах байцагчийн акт, 159406,9 мянган төгрөгийг төлүүлэх, илэрсэн зөрчлийн арилгуулах улсын байцаагчийн 14 заалт бүхий албан шаардлага өгч ажиллаа.