Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 17:06:48

Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хйиж гүйцэтгэлээ.

       Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч  С.Дуламжаргал, Б.Чанцалдулам, Н.Лхамдолгор нар хяналт шалгалтыг хийж хяналт шалгалт хийж 5353,5 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар 21 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.