Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 17:02:50

Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Хархорин, Бүрд, Есөнзүйл сумдын сум хөгжүүлэх сангийн санхүүгийн үйл ажилгаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Хархорин, Бүрд, Есөнзүйл сумдын, Албаны даргын баталсан 29/03 дугаар удирдамжийн дагуу Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж нийт  967563,0 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 303627,5 мянган төгрөгийг төлүүлэх улсын ахлах байцагчийн акт, 182487,1 мянган төгрөгийг төлүүлэх, илэрсэн зөрчлийн арилгуулах улсын байцаагчийн 19 заалт бүхий албан шаардлага өгч, хуурамч баримтаар зээл авсан гэх 8000,0 мянган төгрөгийн зээлийг цагдаагийн газарт татан шалгаж байна.