Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-11-14 15:52:44

Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 01ы өдрийн баталсан 29/17 тоот удирдамжийн дагуу Нарийнтээл сумын Баянтээг байгийн ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Эмнэлгийн төвийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Н. Лхамдолгор, С.Дуламжаргал аудитор Ч. Буянбат нар хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар нийтдээ 25136,6 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, цалин илүү, дутуу олгосон 504,7 мянган төгрөг, цалин амралтын мөнгийг давхардуулан олгосон 555,3 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, цаашид анхаарч ажиллах 10 заалт бүхий зөвлөмж өгч ажиллаа.