Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-11-13 11:17:55

"Архидалтгүй өвөрхангай" хөтөлбөр

АРХИДАЛТГҮЙ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ

БАЙГУУЛЛАГА АЯНЫ ХҮРЭЭНД

 

“Архидалтгүй, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуйн нэгж байгууллага” аяны туг дэвтрийг 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хүлээн авч 7 хоногийн хугацаанд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.


           

          1. Тус аяны хүрээнд байгууллагаас зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг батлав.1.          2. 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдийн 20:00-01:00 цагийн хооронд аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран хуваарийн дагуу олон нийтийн эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэв.

  

 

Эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд төрийн байгууллагын харуул хамгаалалтыг шалгаж ажлын байрны камержуулалт, камерын хяналтын хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж  хамгаалагчдыг согтуурал хэмжих багажаар шалгахад ямар нэг зөрчил илрээгүй. Мөн замын хөдөлгөөнд  согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 10 гаруй иргэн, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн 20 орчим жолооч нарт хариуцлага тооцууллаа.

  

1.   

          3.  Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-нээс хэрэгжиж эхлэх шинэчилсэн найруулгаар боршур 150 ширхэгийг  бэлтгэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тараалаа.

     


1.        4. Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгавар, “Төрийн албаны сахилга хариуцлага,дэг журмыг чангатах тухай” 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоол, 2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Архидалтгүй Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, “Архидалтгүй, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуйн нэгж, байгууллага” аяны хүрээнд байгууллагын албан хаагчдаар ажлын болон ажлын бус цагаар ажлын байранд болон албан тоаимлолтоор ажиллах хугацаандаа согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх баталгаа гаргуулан гарын үсэг зуруулав.

   

5. “Архины хэрэглээ түүний хор уршигаас урьдчилан сэргийлэх, Эрүүл зөв хооллолт” талаар аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Сонинбаяраар байгууллагын албан хаагчдад сургалт хийлгэлээ.

    


6.        6. Ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 6 дугаар ангийн сурагчдад Гэр бүл хүүхэд залуучуудын төвийн мэргэжилтэн Д.Анхбаяраар “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Хорт зуршил” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж тус сургалтынхаа сэдвийн хүрээнд тус хүүхдүүийн дунд  АХА тэмцээнийг зохион байгуулахад 6 г ангийн сурагч 1р Буянжаргал, 2- р байранд 6в ангийн сурагч Ууганбаяр, 3-р байранд 6а ангийн сурагч Сэтгэлсайхан нар шалгарч тэдгээрт дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал олгов.

   

      


6.        7.Архины хор уршигын талаар шторк бэлтгэн аймгийн GM тв-ээр цацсан.

7.         8. “Архигүй орчин амар тайван амьдралын төлөө” гэсэн уриалга бүхий зурагт хуудсыг аймгийн нийтийн тээврийн автобуснуудад байршууллаа.