19 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2024 оны 02 дугаар сарын 5-ны өдөр 19 сумын Засаг дарга нарт зохион байгуулсан сургалтад албаны дарга М.Эрдэнэчулуун Хоршоо хөгжүүлэх сан, шилэн дансны үйл ажиллагаа, орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа, засаг даргын нөөц хөрөнгө зэрэгт анхаарах асуудлын тухай мэдээлэл хийлээ.

ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠮᠭᠠ ᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ 2024 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠢᠢᠨ 05-ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ 19 ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠦ᠊᠂ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠢ ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠦᠯᠡᠬᠡ ᠰᠠᠩ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭᠠ ᠠ᠂ ᠠᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠨᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭᠠ ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠡᠢᠢᠯ᠎ᠡ᠃Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 4 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 2344 иргэн 45465 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна