Мэдээний сэдэв : Танилцуулга
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2023 оны 3 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2023-12-15 16:18:08
Сэдэв : Танилцуулга
Богд сумын 2 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2023-12-12 09:40:02
Сэдэв : Танилцуулга
Богд сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2023-12-08 17:10:02
Сэдэв : Танилцуулга
Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн Өмчийн газрын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
2023-12-08 17:06:49
Сэдэв : Танилцуулга
Богд сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2023-12-08 17:05:56
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын ерөнхий боловсролын гүнзгий сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-10-27 17:39:18
Сэдэв : Танилцуулга
Уянга сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
2023-10-27 17:34:06
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын Номын хүрдэн сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-10-27 16:56:16
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-10-27 16:49:53
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын Орхон сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2023-10-27 16:25:00
Сэдэв : Танилцуулга
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2023 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч танилцуулга
2023-10-27 16:09:10
Сэдэв : Танилцуулга
Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2023-10-27 15:20:33
Сэдэв : Танилцуулга
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-09-06 10:18:46
Сэдэв : Танилцуулга
Нарны дөш ӨЭМТөвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-09-04 11:04:57
Сэдэв : Танилцуулга
Өлзийт сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын тухай
2023-07-04 17:12:16
Сэдэв : Танилцуулга
Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2023-07-04 17:06:27
Сэдэв : Танилцуулга
БҮРД СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
2023-07-03 18:28:29
Сэдэв : Танилцуулга
Өлзийт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
2023-07-03 11:34:00
Сэдэв : Танилцуулга
Баян-Өндөр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
2023-07-03 11:33:22
Сэдэв : Танилцуулга
Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-07-03 11:32:04
Сэдэв : Танилцуулга
Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-07-03 11:31:15
Сэдэв : Танилцуулга
Баянгол сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-06-22 11:23:30
Сэдэв : Танилцуулга
Баянгол сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-06-20 17:23:12
Сэдэв : Танилцуулга
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2023 оны 1 дүгээр улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч танилцуулга
2023-06-20 11:21:37
Сэдэв : Танилцуулга
Баянгол сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-06-20 09:38:25
Сэдэв : Танилцуулга
Бүрд сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
2023-06-20 09:37:04
Сэдэв : Танилцуулга
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай товч мэдээлэл
2023-04-19 10:37:12
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ
2023-04-13 16:34:31
Сэдэв : Танилцуулга
Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийв.
2023-03-23 09:46:38
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 17:46:18
Сэдэв : Танилцуулга
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 16:29:47
Сэдэв : Танилцуулга
Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Уянга, Бат-Өлзий сумдын газрын төлбөр ногдуулалтын 2021 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 16:29:17
Сэдэв : Танилцуулга
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 10 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 4 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 0 1 13%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2024 онд 325 иргэн 12939 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна