САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

- Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу албаны даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 29/21 тоот удирдамжаар Уянга сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 2022, 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн  үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдэж байна.

- Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албаны даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 29/22 тоот удирдамжаар аймгийн БШУГ-ын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдэж байна.

- Сангийн сайдын баталсан “Чанарын үнэлгээний удирдамж”-ийн дагуу тус яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газраас Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын нэгжийн 2022 оны дотоод аудитын үйл ажиллагаанд хараат бусаар хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлэхээр 17 төрлийн холбогдох материалуудыг цахимаар хүргүүллээ. Чанарын үнэлгээ хийгдэж байна.

 - Цахим аймаг хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-нд зохион байгуулсан сургалтанд танхимаар 3 албан хаагч хамрагдав.

- Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан 2023 онд шинээр томилогдсон ЭБАТ-уудад зориулсан онлайн сургалтанд 1 албан хаагч хамрагдав.

- Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем ЕRP-ийг ашиглах хүсэлтийг холбогдох газар нь хүргүүлэн, эрх нээлгэн, албан хаагчдаа бүртгэх, албан бичиг, өргөдөл гомдол бүртгэх ажил эхэлж байна.

 

-оОо-

 

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 1 17%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 1 20%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 1 13%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 1 20%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 1037 иргэн 27942 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна