logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх, улмаар хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хяналт шалгалт хийгдсэн байгууллага, хэрэглэгчдээс үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар нийт 277 үйлчлүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгааг 5 асуулгын дагуу авлаа. Хэрэглэгчдээс авсан үнэлгээгээр тухайн байгууллага, аж ахуй нэгжид хийгдсэн санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хэр чанартай, хэрэглэгчидэд хүртээмжэй, үнэн зөв, шударга хийгдсэн талаар асуулгад 92,4 хувь нь хангалттай сайн хийгдсэн, шалгалтын үр дүнг хэрхэн үнэлж байна вэ? асуулгад, 76,5 хувь нь үр дүн маш сайн байна, өмнөх санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнд танай байгууллагад ямар өөрчлөлт гарсан бэ? гэсэн асуулгад 29,6 хувь нь эерэг өөрчлөлтүүд маш их гарсан, танай байгууллагын дотоод хяналтын нэгж нь байгууллагынхаа санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 30 хувь нь сайн хийгдэж байгаа, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 52,0 хувь нь санхүүгийн бүх мэдээлэл ил тод байгаа гэж хариулжээ. Хяналт шалгалтад гарсан эерэг үр дүн 82,0 хувь, тухайн байгууллагын санхүүгийн болон дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааны эерэг үр дүн  58,5 хувьтай гарсан байна. Санхүүгийн хяналт шалгалттай холбоотой нийтдээ 67 санал хүсэлт ирсэнээс шалгалтын дүнг хамт олонд танилцуулж заавар зөвлөгөө өгсөнд талархаж 49,2 хувь, тогтмол санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдах шаардлагатай байна гэж 11,9 хувь, манай албанаас зохион байгуулах сургалт, зөвлөмж авахыг хүссэн 13,4 хувь, тухайн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод болгох, нягтлан бодогч сэлгэн ажиллуулах, дотоод хяналтын ажлыг сайжруулах шаардлагатай байна гэж 25,5 хувийн саналыг тус тус өгсөн байна. 

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 2 3 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 8293 иргэн 67598 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна