Өлзийт сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын тухай

    Санхүүгийн  хяналт, дотоод аудитын  албаны  даргын  үүргийг  түр орлон  гүйцэтгэгчийн  2023  оны  06  дугаар  сарын  23-ны  өдөр  баталсан  29/18  тоот удирдамжийн   дагуу  Өлзийт  сумын  Сургуулийн  өмнөх  боловсролын байгууллагын 2022  оны  санхүүгийн  үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар төсөв хөрөнгийг зарцуулахдаа анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу байхад зардлыг гаргадаг, эрхлэгчийн тушаалд хуулийн заалтыг дутуу бичсэн, тушаалын дугаарыг засварласан, санхүүгийн баримтад хавсаргасан тушаалын дугаар, эх хувийн дугаар зөрүүтэй, үйлчилгээний албан хаагчдад тушаал шийдвэргүйгээр үр дүнгийн урамшуулал олгосон, ээлжийн амралтын мэдэгдэл бичдэггүй, төлбөрийн и-баримт дутуу байхад ажил гүйлгээг хийдэг, сургалт хөтөлбөрийн зарцуулалтын тайланг хавсаргаагүй, томилолт бодож олгохдоо томилолтын хуудсанд ирсэн буцсан он, сар, өдөр бичигдээгүй, олгохыг зөвшөөрч баталгаажуулалт хийгдээгүй, гарын үсэггүй, ажлын тайлан байхгүй байхад томилолтыг олгосон, бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл дээр нягтлан бодогч олгохыг зөвшөөрсөн бичилтийг хийгээгүй байхад томилолт олгосон, бараа материалын  шаардах хуудсанд нягтлан бодогч болон байгууллагын даргын гарын үсэггүй, зөвшөөрсөн болон олгосон тоо хэмжээг бичдэггүй, хүчин төгөлдөр бус анхан шатны баримтаар бараа материалыг зарлагадсан, төрийн сан гүйлгээг хийхдээ анхан шатны баримтын бүрдлийг хянадаггүй, баталгаажуулалт хийж гүйлгээ хийсэн тэмдэг, гарын үсэг байхгүй байхад 18 төлбөрийн хүсэлтийн гүйлгээг шивж баталгаажуулсан, хагас болон бүтэн жилийн тооллогыг ор нэр төдий хийдэг, дотоод хяналтын журамгүй, ажлын төлөвлөгөөгөө баталгаажуулаагүй, дотоод хяналтын зураглал байхгүй зэрэг зөрчлүүд илэрлээ.

Энэ удаагийн шалгалтаар и-баримтгүй гүйлгээ хийсэн 29,887,900 (хорин есөн сая найман зуун наян долоон мянга есөн зуу), анхан шатны баримт дутуу 13,757,550 (дөрвөн сая долоон зуун гучин мянга таван зуу) төгрөг, нийт 43,645,450 (дөчин гурван сая зургаан зуун дөчин таван мянга дөрвөн зуун тавь) төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж цаашид давтан гаргахгүй байх 8 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 3033 иргэн 56178 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна