Гучин-Ус сумын Эрсдэлээс хамгаалах сан, Сум хөгжүүлэх санд шалгалт хийсэн тухай

Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн баталсан 29/04 тоот удирдамжийн дагуу Гучин-ус сумын Эрсдэлээс хамгаалах сан, Сум хөгжүүлэх сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ. Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд тавих ханалтын зөвлөлийн хяналт хангалтгүй, зээлийн хугацаа хэтрэлтийн талаар арга хэмжээ авч зээлийг барагдуулах талаар зохион байгуулсан ажил байхгүй, эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг зарцуулахдаа хөрөнгө зарцуулах шийдвэргүйгээр зарцуулсан зөрчил байна. Цаашид төсөл сонгон шалгаруулалтад тавих нөхцөл, шаардлагыг оновчтой болгох, чанартай, үр дүнтэй төслүүдийг санхүүжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй байнгын эргэх холбоотой ажиллах, тэдний бизнесээ авч явах, аж ахуй эрхлэх мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтуудад хамруулах, сургалтыг зохион байгуулах бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах зах зээлийг олж өгөх, хооронд нь холбох зэрэг дэмжлэг үзүүлэх ажлуудыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хийж хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, хяналтын зөвлөл улирал бүр зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавьж, тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах шаардлагатай, мөн эрсдэлээс зарцуулж байгаа хөрөнгөд сумын Засаг даргын шийдвэрийг гарган хавсаргаж байх хэрэгтэй гэж үзлээ.

Энэ удаагийн шалгалтаар зээлийн гэрээ бүрэн дуусгавар болсон 1 зээлдэгчийн 9695,0 мянган төгрөгийн, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлээ төлөөгүй 3 зээлдэгчийн зээл, зээлийн хүү, алданги 9949,2 мянган төгрөг нийт 19644,2 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 3 иргэний 9949,2 мянган төгрөгийг төлүүлж хэвийн төлөлттэй болгох илэрсэн зөрчлийн арилгуулах 1 заалт бүхий албан шаардлага өглөө.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 3033 иргэн 56124 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна