2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх, улмаар хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах хяналт шалгалт, дотоод аудит хийгдсэн үйлчлүүлэгчээс болон иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг цаасаар болон цахим  хэлбэрээр нийт 50 иргэнээс судалгааг авсан.

1.         Цаасаар авсан санал асуулгын дүн: Нийт 9 иргэн судалгаанд хамрагдсан. Тухайн байгууллага, аж ахуй нэгжид хийгдсэн санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хэр чанартай, хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, үнэн зөв, шударга хийгдсэн талаар асуулгад 100 хувь нь хангалттай сайн, Хяналт шалгалт, дотоод аудитын үр дүнг хэрхэн үнэлж байна вэ? асуулгад 100 хувь нь үр дүн сайн байна, өмнөх санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнд танай байгууллагад ямар өөрчлөлт гарсан бэ? гэсэн асуулгад 67 хувь нь эерэг өөрчлөлтүүд маш их гарсан, 33 хувь нь илэрсэн санхүүгийн зөрчлүүд арилж байгаа, танай байгууллагын дотоод хяналтын нэгж нь байгууллагынхаа санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 11 хувь нь огт хийхгүй байгаа, 11 хувь нь сайн хийгдэж байгаа, 78 хувь нь дунд түвшинд хийж байгаа,  танай байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 44 хувь нь санхүүгийн бүх мэдээлэл ил тод байгаа, 44 хувь нь зарим мэдээллийг бидэнд мэдээлдэггүй, 12 хувь нь санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод болгож чадаагүй, гэж тус тус хариулсан байгаа нь тухайн байгууллагын Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, сайжруулах шаардлагатайг илэрхийлж байна. Хяналт шалгалтад гарсан эерэг үр дүн 86 хувь, тухайн байгууллагын санхүүгийн болон дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааны эерэг үр дүн 78 хувьтай гарсан.

2.              Цахимаар авсан санал асуулгын дүн: Албаны үйл ажиллагаанд иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 9 асуулгын хүрээнд Googleforms програм дээр бэлтгэн судалгааг авахад 18-56 насны 41 иргэн хамрагдсан. (Судалгааг хавсаргав)

3.              Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын албаны үйл ажиллагаа нь хуулийн хүрээнд ил тод нээлттэй байдлаар явагдаж, албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, зөвлөгөө өгөх байдал, санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүн хангалттай, харилцаа хандлага сайн байгааг илэрхийлж байгаа боловч мэдээ мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байгааг харуулж байна.  


Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 3033 иргэн 56212 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна