2020 ОНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

                Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх, улмаар хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хяналт шалгалт хийгдсэн үйлчлүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгааг 5 асуулгын дагуу авлаа.

            Хэрэглэгчдээс авсан үнэлгээгээр тухайн байгууллага, аж ахуй нэгжид хийгдсэн санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хэр чанартай, хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, үнэн зөв, шударга хийгдсэн талаар асуулгад 79 хувь нь хангалттай сайн хийгдсэн, 21 хувь нь дунд түвшинд хийгдсэн, шалгалтын үр дүнг хэрхэн үнэлж байна вэ? Асуулгад 64 хувь нь үр дүн сайн байна, 21 хувь нь үр дүн дунд түвшинд байна, 13 хувь нь үр дүн манай байгууллагад мэдэгдэхгүй байна, 2 хувь нь үр дүн муу байна, өмнөх санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнд танай байгууллагад ямар өөрчлөлт гарсан бэ? гэсэн асуулгад 28 хувь нь эерэг өөрчлөлтүүд маш их гарсан, 15 хувь нь өөрчлөлт огт гараагүй, 21 хувь нь илэрсэн санхүүгийн зөрчлүүд арилж байгаа, 36 хувь нь мэдэхгүй, танай байгууллагын дотоод хяналтын нэгж нь байгууллагынхаа санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 21 хувь нь сайн хийгдэж байгаа, 43 хувь нь дунд түвшинд хийж байгаа, 23 хувь нь сайн хийгдэж байгаа, 13 хувь нь санхүүгийн мэдлэггүйгээс хийж чадахгүй байгаа, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 57 хувь нь санхүүгийн бүх мэдээлэл ил тод байгаа, 21 хувь нь зарим мэдээллийг бидэнд мэдээлдэггүй, 11 хувь нь санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод болгож чадаагүй, 15 хувь нь санхүүгийн мэдээллийг бид ойлгодоггүй гэж тус тус хариулсан байна. Хяналт шалгалтанд гарсан эерэг үр дүн 45,7 хувь, тухайн байгууллагын санхүүгийн болон дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааны эерэг үр дүн 51,1 хувьтай гарсан байна.

Санхүүгийн хяналт шалгалттай холбоотой нийтдээ 12 санал хүсэлт ирсэнээс хяналт шалгалтыг жил бүр хийх 25 хувь, нягтлан бодогч ёс зүйгүй, зан харилцаа муутай, цалингаас дураараа суутгадаг 33,3 хувь, хяналт шалгалт үр дүнтэй, сайн хийгдэж, үнэн зөв мэдээлэл өгсөн 25 хувь, санхүүгийн анхан шатны бүртгэл мэдээллийн талаар мэдээлэл, сургалт авах талаар 16,7  хувийн саналуудыг өгсөн байна.


Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 3033 иргэн 56201 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна