logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан 29/12 тоот удирдамжийн дагуу Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын байдлыг шалгахад анхан шатны баримт дутуу, материалуудын орлого, зарлагыг бараа материалын тайланд тусгадаггүй, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг ирүүлдэггүй, хөрөнгө зарцуулсан захирамжуудад хувийн хэрэг бүрдүүлдэггүй, арга хэмжээндээ тохирсон журмын заалтыг үндэслэдэггүй, Авлигатай тэмцэх газраас 2019 онд хийгдсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчилд Монгол улсын Засгийн газарт өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй, шагнал, урамшуулал, буцалтгүй тусламж олгох зэрэг журмын зарим заалтуудыг захирамжийн үндэслэлд буруу тусгасан зөрчлүүд илэрлээ.

Энэ удаагийн шалгалтаар шагнал, урамшуулалд 264,000 (хоёр зуун жаран дөрвөн мянга) төгрөг, и-нэхэмжлэх и-баримтгүй зарцуулсан 250,000 (хоёр зуун тавин мянга) төгрөг, нийт 514,000 (таван зуун арван дөрвөн мянга) төгрөгийн зөрчил илэрч, зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байхыг анхааруулж 5 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө. 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5759 иргэн 50869 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна