Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Мэдээ, мэдээлэл
Албаны төлөвлөгөө
2018-10-29 15:58:57
Сэдэв : Төлөвлөгөө
Албан шаардлага
2018-10-29 12:13:18
Сэдэв : Албан шаардлага
Дотоод аудитын төлөвлөгөө
2018-10-29 11:54:45
Сэдэв : Дотоод аудитын төлөвлөгөө
3 дугаар улирлын байдлаар хяналт шалгалтаар тавигдсан актын мэдээ
2018-10-29 11:48:17
Сэдэв : Акт
2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-02 15:46:59
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-02 15:45:07
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-02 15:43:00
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
2018-07-05 11:03:51
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-07-03 16:17:59
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Уянга сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-07-03 16:14:13
Сэдэв : Танилцуулга
Есөнзүйл сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-07-03 16:08:38
Сэдэв : Танилцуулга
Бүрд сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-07-03 16:02:53
Сэдэв : Танилцуулга
2018 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-07-03 15:48:59
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Зүүнбаянулаан сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.
2018-05-07 16:25:27
Сэдэв : Танилцуулга
2018 ОНЫ 4 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-05-07 15:55:44
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
Хужир сумын төсвийн байгууллагуудад хяналт шалгалт хийлээ.
2018-04-26 11:11:02
Сэдэв : Танилцуулга
Хайрхандулаан сумын төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт хийлээ.
2018-04-18 06:20:09
Сэдэв : Танилцуулга
Улсын байцаагчийн эрхээ авлаа.
2018-04-18 06:19:12
Сэдэв : Хүний нөөцийн ил тод байдал
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР
2018-04-18 06:13:37
Сэдэв : Сарын ажлын тайлан
2018 онд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын төлөвлөгөө
2018-04-18 05:05:24
Сэдэв : Төлөвлөгөө