logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба
Мэдээний сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2022-02-16 12:15:12
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
УРИАЛГА
2022-01-31 10:37:06
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
ДОТООД АУДИТЫН ХОРОО ХУРАЛДАВ
2022-01-04 12:30:44
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2022-01-04 12:29:35
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫНХАНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2021-12-24 09:47:16
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫНХАНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2021-12-23 09:58:19
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
“ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ТАЙЛАГНАХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
2021-12-22 15:21:17
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГААС СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ АВАВ
2021-12-16 17:20:45
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
БҮРД СУМАНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2021-12-16 17:18:46
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД АЖЛЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2021-12-01 17:35:06
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2021-11-30 09:29:13
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Сэрэмжлүүлэг
2021-10-20 16:54:51
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрч байгаа зөрчил түүний шалтгаан, зөрчилд авах арга хэмжээ, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
2021-07-23 10:52:19
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
"Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах, хугацаа хэтрэлтийг бууруулахад анхаарах нь сэдэвт" уулзалтыг 2021 оны 06 дугаар сарын 21 ны өдөр Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас санаачла
2021-06-21 11:40:57
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
"Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе" идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжих сарын аян
2021-06-21 11:32:41
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III, Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд явагдаж буй Үндэсний бичгийн хичээлд Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны албан хаагчид амжилттай суралцаж дуу
2021-06-12 11:46:42
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Үл цасрах хэлхээ-II аянд нэгдлээ.
2021-05-21 14:04:32
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
2021 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр "Угийн бичиг" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.
2021-05-21 14:00:41
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Сумдын Засаг дарга нарын Зөвлөгөөнд мэдээлэл хийж ажиллалаа.
2021-03-23 19:51:05
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийн талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас авсан тодруулгын хариу
2021-03-17 17:20:30
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах "Санамж бичиг"-ийг байгууллаа.
2021-03-15 10:15:15
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс түүний бүрэлдэхүүн.
2021-02-24 12:18:30
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төрийн албан хаагчид олгох нөхөн төлбөр, тусламж, шагнал урамшууллыг зохицуулсан журмуудын танилцуулга.
2021-02-24 12:04:34
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас мэдээллэж байна.
2021-02-24 12:00:11
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг эхэллээ
2021-02-24 11:36:19
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын мэргэжлийн нэр томъёоны тайлбар толь
2021-01-27 11:44:02
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 382 ДУГААР ТОГТООЛД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТААС ГАРСАН ҮР ДҮН
2021-01-18 15:17:55
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР
2021-01-12 16:34:52
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
2020 оны 3-р улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын бичмэл тайлан
2020-12-30 17:41:02
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
2020 оны 2-р улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан
2020-12-30 17:40:07
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төсвийн байгууллагуудын эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
2020-12-14 19:13:47
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Төсвийн байгууллагын Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
2020-12-14 14:39:29
Сэдэв : Үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5759 иргэн 50864 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна