logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

7 дугаар сарын мэдээ

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ

7 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

 

- 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 29/17 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан Өлзийт сумын ОНХСангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж танилцуулга гарган хүргүүлсэн.

 - 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 29/18 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан Өлзийт сумын ЕБС, СӨББ, ЭМТ-ийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж танилцуулга, улсын байцаагчийн акт, албан шаардлага гарган хүргүүлсэн. ЕБС, СӨББ-ын санхүүгийн үйл ажиллагааны талаархи танилцуулгыг аймгийн Засаг дарга, Боловсролын газрын дарга, Санхүү, төрийн сангийн дарга нарт танилцуулсан.

- Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан 29/14 тоот удирдамжийн дагуу Арвайхээр сумын Нарны дөш өрхийн эрүүл мэндийн төв ББНөхөрлөлийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж танилцуулга гарган хүргүүлсэн.

- 2023 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 29/19 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудад 2023 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт хийх удирдамжийн дагуу шалгалт хийгдэж байна.

 

 

-оОо-

 

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49664 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна