Өвөрхангай аймгийн Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитын товч танилцуулга

Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны дотоод аудитын төлөвлөгөө болон аймгийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан 29/03 тоот удирдамжийн дагуу Өвөрхангай аймгийн Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.