2023 оны 5 дугаар сарын мэдээ

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ

5 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

 

- 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 29/10 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан “Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудад 2023 оны 1 дүгээр улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу шалгалт хийгдэж, шалгалтын дүн, танилцуулгыг гаргав.

- 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 29/11 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамж, 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 29/12 тоот Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамж, 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 29/13 тоот Бүрд сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжуудын дагуу тус тус шалгалтууд хийгдэж байна

- 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 29/14 тоот аймгийн Засаг даргын баталсан Өвөрхангай аймгийн Нарны дөш өрхийн ЭМТ-ийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу шалгалт хийгдэж байна.

- Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг 7:4:10 сургалтанд албаны нийт албан хаагчид 4 удаа хамрагдлаа.

-  2023 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр Хүний эрхий үндэсний комиссоос зохион байгуулсан сургалтад аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Пүрэвсүрэн, архив, бичиг хэргийн ажилтан нар Э.Дэмбэрэлданзан нар хамрагдав.

-  Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн сул орон тоонд Төгрөг сумын санхүүгийн албаны даргаар ажиллаж байсан Д.Чулуунбадрахыг 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс томилон ажиллуулж байна.  

 

- Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Аравйхээр сумын Баян намсрай цэцэрлэгт хүрээлэнд хамт олноороо 21ш хайлаас мод тарилаа.

- Байгууллагын Эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр тус байгууллагын 12-оос дээш насны хүүхдүүддээ БОЭТ-ийн сэтгэл зүйч Т.Юмжирдуламтай уулзуулж сэтгэл зүйн зөвлөгөө авлаа. Мөн энэ өдөр Орхон кино театрт Амьдралын урт замд киног байгууллагын нийт албан хаагчид, гэр бүлийнхний хамт үзлээ.

 

 

 

 

 

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 3033 иргэн 56213 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна