САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ

- 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 29/08 тоот албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан “Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/500 дугаар захирамжийн дагуу олгогдсон хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний зарцуулалт, худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтэд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу шалгалт хийгдэж, шалгалтын дүн, танилцуулгыг гарган аймгийн ЗДТГ-ын даргад танилцуулсан.

ймгийн Засаг даргын баталсан 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 29/09 тоот удирдамжийн дагуу аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн санхүү, төсөв, үйл ажиллагаа, сангуудад хяналт шалгалтыг хийж, шалгалтын танилцуулгыг цаасан болон цахим хэлбэрээр Сангийн яаманд хүргүүллээ.

- Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын Алсын хараа-2050 сэдэвт богино хугацааны цахим сургалтад  нягтлан бодогч Н.Алтанганаа, архив, бичиг хэргийн ажилтан Э.Дэмбэрэлданзан нар 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс хамрагдаж байна.

- Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг 7:4:10 сургалтанд албаны нийт албан хаагчид 4 удаа хамрагдлаа.

-  2023 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Монгол улсын Засгийн газраас санаачлан боловсруулсан Монгол улсын Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн талаарх олон нийтийн хэлэлцүүлэгт тус албаны албан хаагчид оролцлоо.

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд 4 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө боловсруулан батлууллаа.

- Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу аудитор, улсын байцаагчийн сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас шилжүүлэн ажиллуулахаар олон нийтэд цахимаар зарлан сул орон тоог нөхөхөөр Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь Салбар зөвлөлд тоот хүргүүллээ.

- Нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2023 оны 03 дугаар сарын 29-нд зохион байгууллаа. Нийт 39 иргэнд төсвийн тухай хууль, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн цалин хөлс, төрийн албан хаагчид олгох нөхөх төлбөр, тусламж урамшуулал, ээлжийн амралт хэрхэн бодох, дотоод хяналт, шилэн данс, анхан шатны бүртгэл хөтлөлт гэсэн сэдвүүдээр гарын авлага боловсруулан, зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллалаа.

- “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2023 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр "ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦАА” сэдэвт сургалтыг ГБХЗХГазрын гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Төвхөнбаяртай хамтран албан хаагчид болон гэр бүлийнхэнд, мөн тус албаны албан хаагчид болон хүүхдүүдийг ханиад томуунаас урьдчилан сэргийлэх, дархлааг дэмжих зорилгоор 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр витаминжуулалтын аяныг тус тус зохион байгууллаа.

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 3033 иргэн 56207 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна