logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    2022 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 29/04 аймгийн Засаг даргын баталсан “Арвайхээр сумын засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх тухай” удирдамжийн дагуу санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дарга бөгөөд аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалт шалгалтын улсын ахлах байцаагч М.Эрдэнэчулуун, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Н.Лхамдолгор, аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Дуламжаргал, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа, Ч.Буянбат, Б.Пүрэвсүрэн нар дотоод аудит хийж гүйцэтгэж 33 заалт бүхий зөвлөмж өгч ажиллалаа.

2.    2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 29/01 албаны даргын баталсан “Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудад 2022 оны 4 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ч.Буянбат, Б.Пүрэвсүрэн нар хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

3.    2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 29/02 албаны даргын баталсан “Арвайхээр сумын 5 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Цолмонтуяа хяналт шалгалт хийж байна.

4.    2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 29/03 албаны даргын баталсан “Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Дуламжаргал хяналт шалгалт хийж байна.

5.    2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр албаны дарга албан хаагчдад “Бүтээмжээ хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?”, “Энергийн менежмент” сургалтыг хийж 2023 оны төлөвлөгөөг гаргаж ажиллалаа.

6.    2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан “Нээлттэй Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэгт албаны дарга, архив бичиг хэргийн ажилтан нар хамрагдлаа. 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49605 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна