ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД ВИТАМИНЖУУЛАЛТЫН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

4 дүгээр сарын 7 буюу "Дэлхийн эрүүл мэндийг хамгаалах өдөр"-т зориулан хүүхдүүдийн улирлын томуугийн дэгдэлт болон короновирусний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хүүхдүүдийн дархлааг дэмжих зорилгоор тус албаны 8 албан хаагчийн хүүхдүүдийн судалгааг авч 16-с доош насны 13 хүүхдэд хүүхдийн өсөлт хөгжлийг дэмжих витаминаар витаминжуулах ажил өрнүүллээ.