logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙГДСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН

Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын алба нь аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу 2019 оноос хойш аймгийн 19 сумын Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт хийж, хугацаа хэтэрсэн зээлүүдийг буцаан төлүүлэх арга хэмжээг сумдын Засаг дарга, Прокурорын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулан ажиллалаа. Энэ ажлын хүрээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт зээлийн 41% нь хугацаа хэтэрч байсан бол 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 25,5% болж буурсан сайн үр дүн гарч байна. Энэ хяналтын ажил 2024 он дуустал үргэлжлэн хийгдэнэ. 

Одоо 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар Сум хөгжүүлэх санд аймгийн хэмжээнд 6,4 тэрбум төгрөг эргэлдэж байгаагийн 1,9 тэрбум төгрөг сангийн дансанд үлдэгдэл хэлбэрээр байршиж, 4,5 тэрбум төгрөг нь 1042 аж ахуйн нэгж, иргэдийн гар дээр зээл хэлбэрээр байршиж байгаа ба зээлийн үлдэгдлийн 74,5%  буюу 3,4 тэрбум төгрөгийн зээл хэвийн төлөлттэй үргэлжилж, 25,5 хувь буюу 1,1 тэрбум төгрөгийн зээл хугацаа хэтэрч байна. Нийт хугацаа хэтэрсэн зээлийн 28,4% буюу 327,9 сая төгрөгийн зээл явцын хугацаа хэтрэлтэй,  71,6% буюу 257 иргэн, аж ахуйн нэгжид хамаарах 825,9 сая төгрөгийн зээлийн гэрээний хугацаа бүрэн дууссан боловч төлөгдөөгүй хугацаа хэтэрч байна.

Гэрээний хугацаа бүрэн дууссан зээлүүдийг төлүүлэх, шүүхээр шийдүүлэх олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд 2018 оны жилийн эцэст гэрээний хугацаа дууссан нийт 688 иргэн, аж ахуйн нэгжид хамаарах 1,9 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл байснаас 2019-2021 оны хооронд нийт 138,5 сая төгрөгийн зээлийг зээлдэгчтэй зөвшилцөн төлүүлж, 184 зээлдэгчид хамаарах 887,7 сая төгрөгийн зээлийг шүүхэд шилжүүлж үүнээс 2 зээлдэгчийн 6,0 сая төгрөгийн зээл шийдэгдээгүй хүлээгдэж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээр 672,6 сая төгрөгийн зээл төлөгдөж, 272,5 сая төгрөгийн зээлийг төлүүлэх ажиллагаа хийгдэж байна. 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5522 иргэн 49947 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна