logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ


         Тус албанд 2020 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар нийт 6 өргөдөл, гомдол ирсэн. Эдгээр өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. Ирсэн өргөдөл, гомдлын төрлөөр нь авч үзвэл Үүнд:

1.     Чөлөөний хугацаа дууссан тул ажилдаа орохыг хүссэн 1  өргөдлийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн албаны даргын б/01 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

2.    Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн нягтлан бодогчын ажлыг шалгуулахыг хүссэн-2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 29 дүгээр албан тоотыг хавсралтын хамт хүргүүлж шийдвэрлэсэн.

3.    Арвайхээр сумын нэгдүгээр цэцэрлэгийн няравтай холбоотой гомдлыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 28 дүгээр албан тоотыг хавсралтын хамт хүргүүлж шийдвэрлэсэн.

4.    Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн өргөдлийг 2020 оны 05 дүгээр сарын 25-ны өдрийн албаны даргын б/02 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

5.    Ажилд орохыг хүссэн -өргөдлийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрийн албаны даргын б/07 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

6.    Чөлөө хүссэн өргөдлийг 2020 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн албаны даргын б/08 дугаар тушаалаар ажилд нь буцааж томилж шийдвэрлэсэн.

 

 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 5483 иргэн 49649 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна