Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-05-28 14:46:38

2020 оны 5 дугаар сарын Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

http://www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/image/news/268/%D0%90%D0%A1%D0%9C-2020.05%20%D1%81%D0%B0%D1%80.pdf