logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2020 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө


 

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө


Дотоод аудитын төрөл

Сэдэв

Хамрагдах байгууллагын тоо

Засаглалын дотоод аудит

Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

3

Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ

Арвайхээр нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ

Нийцлийн дотоод аудит

Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын хэрэгжилт

161

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт

192

Гүйцэтгэлийн дотоод аудит

Хархорин  сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмийн зарцуулалт

1

Хужирт  сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмийн зарцуулалт

1

Баруунбаян-Улаан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмийн зарцуулалт

1

Мэдээлэл технологийн дотоод аудит

Хүний цөөнийн нэгдсэн системд хийх дотоод аудит

161

Давхардсан тоогоор 520 байгууллагад 4 төрлийн дотоод аудит хийнэ.

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2021 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 4 1 3 75%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 3 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 2 1 1 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 8178 иргэн 48709 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна