Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-04-06 16:35:17

2020 онд хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө


Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 онд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөөД/д

Сумын нэр

Байгууллагын нэр

Хамрагдах байгууллагын тоо


1

Арвайхээр

Хөгжимт драмын театр

4


2

1 дүгээр цэцэрлэг


3

Хүнс хөдөө аж ажуйн газар


4

Мэл эмнэлэг


5

Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжаар

Цагдаагийн газар

1


6

Хархорин

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан

1


7

Бүрд

Ерөнхий боловсролын сургууль

2


8

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага


9

Богд

Ерөнхий боловсролын сургууль

2


10

ЗДТГазар


11

Есөнзүйл

Ерөнхий боловсролын сургууль

1


12

Төгрөг

Ерөнхий боловсролын сургууль

1


 

Нийт хяналт шалгалт

12