Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-03-25 14:50:18

2020 оны 03 дугаар сарын мэдээ

2020 оны 03 дугаар сард хяналт шалгалт хийгдээгүй болно. Мөн тогтоол шийдвэр гараагүй учир ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчлийн мэдэгдэл гараагүй байна.