Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-12-17 14:42:19

Бат-Өлзий сумын Соёлын төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн баталсан 29/16 тоот удирдамжийн дагуу Бат-Өлзий сумын Соёлын төвийн  2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд  шалгалт хийж цалин хөлстэй холбоотой 65,8 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч зөрчлүүдийг арилгуулахаар  5 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө.