Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 17:42:10

Зүүнбаян-Улаан сумын СӨББ-ын 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн баталсан хөтөлбөрийн дагуу Зүүнбаян-Улаан сумын СӨББ-ын 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудит санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Чанцалдулам хяналт шалгалт хийж, цалин хөлстэй холбоотой 1172,0 мянган төгрөг, анхан шатны баримттай холбоотой 14,0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч зөрчлийг арилгах 5 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.