Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-05-29 15:32:08

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн цалин хөлс

https://www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/image/news/172/IMG_0001.pdf