Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-06-25 17:19:53

2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

2019 оны 05 дугаар сарын 22-нд Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж Аймгийн засаг даргын тамгын газар, мэргэжлийн хяналтын газар, прокурор, БОЭТ, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Арвайхээр сумын 1-р цэцэрлэг болон иргэдэд ээлжийн амралт, хууль тогтоомж, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн цалин хөлс, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тэтгэмж урамшуулал, төрийн үйлчилгээний ажилтны цалин хөлс, шилэн данс, төсвийн тухай хууль, анхан шатны баримт хөтлөлтийн талаар тус тус мэдээлэл өгч ажиллалаа.